VÄLKOMMEN TILL

Image

VÄLKOMMEN TILL EVAS REST I PITEÅ

Mitt namn är Eva Bergström. Jag är utbildad socionom sedan 1999 och leg. psykoterapeut sedan 2012. Via mitt företag Eva´s ReST träffar jag personer, par och familjer där det finns behov av samtal/terapi.

Sedan jag utbildade mig till socionom och leg. psykoterapeut har jag arbetat med vuxna i individuella samtal, familjer och barn/ungdomar. Genom mitt arbete och utbildningar har jag kommit fram till att det är viktigt att se till helheten i olika sammanhang. Jag tänker att en person alltid befinner sig i olika sociala sammanhang och att det påverkar personens  liv och vardag.

I samtalet/terapin tänker jag att det är viktigt att stanna upp och reflektera utifrån det som sägs i rummet. Jag kan utifrån min profession bedöma vilket stöd och vilken hjälp en eller flera personer kan behöva, men den person och de personer som jag möter och som har kunskap om aktuellt problem har också oftast lösningen på problemet. Min uppgift är att göra personen eller personerna uppmärksamma på den egna förmågan till att skapa nya lösningar. Detta tänker jag att man gör genom att reflektera över det som sägs i rummet – att göra personer medvetna om ords betydelse i olika sammanhang

Välkommen att ta kontakt med mig!
inkorg@evasrest.se
Eva 070-673 42 29